SQL server 2012

Asennus

Perusasennus uudesta SQL serveristä. Alustana 2008 R2 SP1 joka on liitetty domainiin.
Ennen asennusta lisää palvelimeen framework 3.5.1 feature. Itse en lisännyt sitä, mutta kuten jatkossa näette voi sen lisätä lennossakin. Onko se hyvä juttu niin se on varmasti eri juttu:)
framework.JPG
sql2012001.JPG
sql2012002.JPG
sql2012003.JPG
sql2012004.JPG

Labrakone ei ollut netissä. Täppä pois niin voi välttää päivitysten huutelun. Asennuksen yhteydessä pystyy tekemään asennuksesta siis ajantasaisen.

sql2012005.JPG

Warningit eivät olleet tavoitteen kannalta oleellisia -> eteenpäin!

sql2012006.JPG
sql2012007.JPG

Valitaan database engine services

sql2012008.JPG

Virhe:( jätin asennuksen päälle ja menin server mangeriin lisäämään frameworkkia.

sql2012009.JPG

Lisäyksen jälkeen re-run ja homma jatkui.

sql2012010.JPG
sql2012011.JPG
sql2012012.JPG
sql2012013.JPG

Lisää ylläpitäjä palvelimelle.

sql2012014.JPG
sql2012015.JPG
sql2012016.JPG
sql2012017.JPG
sql2012018.JPG

Asennus Server core palvelimeen

SQL Server 2012 on mahdollista asentaa myös server core palvelimeen. Asennuksen suorittamiseksi pitää asennus automatisoida. Asennuksen asetukset voidaan määrittää komentorivikomennoilla tai sitten INI päätteisellä configuraatio tiedostolla.
Alla oleva esimerkki sisältää asetukset perustietokanta palvelimen asennukseen.

; SQL Server 2012 Configuration File
[OPTIONS]

; Specifies a Setup work flow, like INSTALL, UNINSTALL, or UPGRADE. This is a required parameter. 

ACTION="Install"

; Specifies features to install, uninstall, or upgrade. The lists of features include SQLEngine, FullText, Replication, AS, IS, and Conn. 

FEATURES=SQLENGINE

; Specify a default or named instance. MSSQLSERVER is the default instance for non-Express editions and SQLExpress for Express editions. This parameter is required when installing the SQL Server Database Engine, and Analysis Services (AS). 

INSTANCENAME="MSSQLSERVER"

; Specify the Instance ID for the SQL Server features you have specified. SQL Server directory structure, registry structure, and service names will incorporate the instance ID of the SQL Server instance. 

INSTANCEID="MSSQLSERVER"

; Account for SQL Server service: Domain\User or system account. 

SQLSVCACCOUNT="NT Service\MSSQLSERVER"

; Windows account(s) to provision as SQL Server system administrators. 

SQLSYSADMINACCOUNTS="<DomainName\UserName>"

; Accept the License agreement to continue with Installation

IAcceptSQLServerLicenseTerms="True"

Kun INI tiedosto on luotu voidaan asennus suorittaa seuraavanlaisella komennolla

Setup.exe /QS /ConfigurationFile=MyConfigurationFile.INI
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License