SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2-palvelimen asennus

Alustana asennuksessa on Windows 2008 R2-palvelin.

ScreenShot014.jpg
ScreenShot015.jpg
ScreenShot016.jpg
ScreenShot017.jpg
ScreenShot018.jpg
ScreenShot019.jpg
ScreenShot020.jpg
ScreenShot021.jpg
ScreenShot022.jpg
ScreenShot023.jpg
ScreenShot024.jpg
ScreenShot025.jpg
ScreenShot026.jpg
ScreenShot027.jpg
ScreenShot028.jpg
ScreenShot029.jpg
ScreenShot030.jpg
ScreenShot031.jpg
Asennuksen jälkeen sallitaan TCP/IP-protokollan käyttö. Avaa SQL Server Configuration Manager.ScreenShot032.jpgScreenShot033.jpg
ScreenShot034.jpg
Jotta muutos tulee voimaan, uudelleenkäynnistä palvelu.
ScreenShot035.jpg

Express version asennus

Express on rajoitettu ilmaisversio SQL-palvelimesta.

ScreenShot006.jpg
ScreenShot007.jpg
ScreenShot008.jpg
ScreenShot009.jpg
ScreenShot010.jpg
ScreenShot011.jpg
ScreenShot012.jpg
ScreenShot013.jpg

Database Mirroring

Tällä tekniikalla voi luoda edullisesti vikasietoisen SQL-ympäristön. Idea on yksinkertainen: tietokanta kirjoitetaan kahdelle palvelimelle.
Simppeli ympäristö sisältää kaksi tai kolme SQL-palvelinta. Palvelinten roolit ovat seuraavat:

 • Principal database server Palvelin, joka tekee varsinaiset työt. Toimii varsinaisena palvelimena, jossa tietokannat ovat ja jonka kanssa asiakkaat keskustelevat.
 • Mirror database server Tälle palvelimelle peilataan Principal-palvelimen sisältö. Palvelin on Standby-tilassa, joten asiakkaat eivät voi sitä käyttää. Jos Principal-palvelin lakkaa toimimasta, ottaa Mirror-palvelin Principal-palvelimen roolin itselleen eli jatkaa asiakkaiden palvelemista.
 • Witness database server Toimii "erotuomarina" virhetilanteissa yms. Käytännössä ratkaisee, onko Principal-palvelu poissa käytöstä tms. Tämä palvelin ei ole pakollinen ja tähän tehtävään riittää Express-versio. Ilman Witness-palvelinta automaattinen Principal-roolin siirto ei ole mahdollista.

Huomioitavia asioita:

 • Jokaisen SQL-palvelun oltava samaa versiota ja Service Pack samaa tasoa (Esimerkissä käytetään versiota SQL Server 2008 R2).
 • Asenna jokaiseen palvelimeen featureista Database Engine Services ja Management Tools1.
 • Varmista, että peilattava tietokanta käyttää Full Recovery Modelia2.
 • Peilaukseen osallistuvien SQL-palvelinten sql server palvelu on suoritettava domain tunnuksella3.
 • Jos witness palvelin on express versio.4
  • Huolehdi että sql browser palvelu on päällä.
  • Palvelimeen pitää ottaa yhteyttä muodossa palvelin\instanssi.

Tietokannan luonti Mirror-palvelimelle

Aloita operaatio Principal-palvelimelta ottamalla varmuuskopio tietokannasta.

BACKUP DATABASE [APPVIRT]
TO DISK = N'C:\temp\appvirtpeilattavaksi.bak'
WITH FORMAT
GO

Onnistunut varmuuskopio antaa seuravan ilmoituksen:

Processed 552 pages for database 'APPVIRT', file 'APPVIRT' on file 1.
Processed 3 pages for database 'APPVIRT', file 'APPVIRT_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 555 pages in 1.359 seconds (3.185 MB/sec).

Siirrä varmuuskopio Mirror-palvelimelle ja siirrä kanta sille seuraavasti (huomioi kansiorakenne omasi mukaiseksi):

RESTORE FILELISTONLY
FROM DISK = 'C:\temp\appvirtpeilattavaksi.bak'
go
RESTORE DATABASE APPVIRT
FROM DISK = 'C:\temp\appvirtpeilattavaksi.bak'
WITH NORECOVERY,
MOVE 'APPVIRT_Log' TO 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\APPVIRT_Log.ldf'
GO
(2 row(s) affected)
Processed 552 pages for database 'APPVIRT', file 'APPVIRT' on file 1.
Processed 3 pages for database 'APPVIRT', file 'APPVIRT_log' on file 1.
RESTORE DATABASE successfully processed 555 pages in 1.003 seconds (4.315 MB/sec).

Seuraavaksi tehdään Mirror-palvelimen kannasta ajantasainen siirtämällä Transaction-lokit.

Ota kopio lokista Principal-palvelimella.

BACKUP LOG [APPVIRT] TO
DISK = N'C:\temp\appvirtLog.bak'
Go
Processed 3 pages for database 'APPVIRT', file 'APPVIRT_log' on file 1.
BACKUP LOG successfully processed 3 pages in 0.054 seconds (0.370 MB/sec).

Siirrä tiedosto Mirror-palvelimelle ja suorita palautus. HUOM! FILE = arvo on sen mukainen kuin varmuuskopion oton lokissa. Tässä esimerkissä arvo on 1.

RESTORE LOG [APPVIRT]
FROM DISK = N'C:\temp\appvirtLog.bak'
WITH FILE = 1, NORECOVERY
GO
Processed 0 pages for database 'APPVIRT', file 'APPVIRT' on file 1.
Processed 3 pages for database 'APPVIRT', file 'APPVIRT_log' on file 1.
RESTORE LOG successfully processed 3 pages in 0.006 seconds (3.336 MB/sec).

Peilaamisen käynnistäminen

Kun tietokanta on onnistuneesti siirretty Mirror-palvelimelle, voi itse peilaamisen aloittaa.
Valitse peilattava tietokanta Principal-palvelimella: Tasks-> Mirror… Mirroring-sivulla paina Configure Security, joka käynnistää Configure Database Mirroring Security Wizardin.
mirror01.jpg
Ympäristössä on Witness-palvelin, joten valitse Yes.
mirror02.jpg
mirror03.jpg
Anna Principal-palvelimen asetusten olla oletuksella. Muista ottaa Listener Port huomioon palomuureissa.
mirror04.jpg
Valitse Mirror Server
mirror05.jpg
Valitse Witness Server
mirror06.jpg
Määrittele käyttäjätilit, jotka pyörittävät kutakin palvelinta.
mirror07.jpg
mirror08.jpg
mirror09.jpg
Lopulta valitsemalla Start Mirroring peilaus alkaa.
mirror10.jpg
Onnistunut lopputulos näyttää suurin piirtein tältä:
mirror11.jpg

Kätevä tapa testata ympäristöä on painaa Failover-nappia. Käytännössä Principal- ja Mirror-palvelimet vaihtavat rooleja keskenään.
sqlmirror20.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License