Application Virtualization (App-V)

App-V on työasemasovellusten virtualisointityökalu ja jakelujärjestelmä. Käytännössä tämä tarkoittaa sovelluksen irrottamista omaksi ”kuplakseen”, jolloin sovellus on erotettu erilleen käyttöjärjestelmästä ja muista työasemassa ajettavista sovelluksista. Teknisesti tämä tarkoittaa sitä, että sovellusta ei tarvitse perinteisessä mielessä asentaa työasemaan, vaan ohjelman "asentaminen" on verrattavissa word-dokumentin avaamiseen verkosta. Tosin järjestelmä toteuttaa tämän kaiken loppukäyttäjän puolesta. Oikein toteutettuna loppukäyttäjä ei erota, käyttääkö hän ”perinteistä” sovellusta vai virtuaalista sovellusta. Kun sovellus on omassa ”kuplassaan”, tuo se mahdollisuuksia myös ohjelmistojakeluun. Käyttöjärjestelmän merkityksen vähetessä voidaan sovellukset kohdistaa käyttäjiin työasemien sijasta.

Management Serverin asennus

Ennen varsinaisen palvelimen asennusta tarvitset SQL-palvelimen. Palvelimeksi käy Express-versio, mutta se ei ole virallisesti tuettu. Esimerkiksi tietokannan siivoustoiminto ei toimi Expressissä. Oikeassa SQL Serverissäkin pitää SQL Server Agent Servicen olla päällä, jotta siivous toimisi. APP-Veen asennus ajattelee lähtökohtaisesti, että palvelun asennukseen käytettävällä käyttäjällä on ylläpitäjäoikeudet SQL-palvelimeen. Jos syystä tai toisesta et voi/saa näitä oikeuksia käyttää, voi tietokannan luoda valmiiksi asennusta varten. Tämän ohjeen mukaisen tietokannan luonnin jälkeen et tarvitse ylläpitäjäoikeuksia SQL-palvelimeen.
Luo AD:hen kaksi security grouppia (global). Toinen ryhmä on App-Veen ylläpitoryhmä (esim appv admins) ja toinen App-Veen oletusohjelmistojakeluryhmä (esim app-v users). Selkeyden vuoksi yleensä luon App-Veetä varten oman OU:n, johon sijoitan kaikki siihen liittyvät ryhmät.
Management Server vaatii IIS-roolin. Asenna IISin oletusfeatureiden lisäksi seuraavat osat: ASP.NET, .NET extensibility, Windows authentication, IIS Management Scripts and Tools ja IIS Management Console (Windows 2008 Server). Asennus onnistuu samalla tavalla myös 2008 R2 serveriin, mutta Managementin asennuspaketti pitää olla tasoa SP1.
Management-palvelimessa ei saa olla .NET Framework 4.0 asennettuna palvelun asennuksen aikana.

Aloita palvelimen asennus.

appv03.jpgappv04.jpgappv05.jpgappv06.jpg

Määrittele SQL-palvelin. Kuvassa valitaan kone "svr2" SQL-palvelimeksi.
appv07.jpg

Luo uusi tietokanta. Jos olet pystyttämässä uutta palvelinta olemassa olevaan ympäristöön, valitse käytössä oleva tietokanta.
Huom! Uutta tietokantaa luotaessa pitää asennukseen käytettävällä käyttäjällä olla ylläpitäjän oikeudet SQL-palvelimeen.
appv08.jpg

Jos haluat salata liikenteen käytä sertifikaattia.
appv09.jpg

Määrittele liikennöintiportti, valitse oletus.
appv10.jpg

Valitse ylläpitoryhmä.
appv11.jpg

Valitse käyttäjäryhmä.
appv12.jpg

Määrittele Content-kansion sijainti (oletus: C:\Program Files\Microsoft System Center App Virt Management Server\App Virt Management Server\content). Täältä jaellaan virtualisoidut ohjelmistot.
HUOM! Asennuksen jälkeen jaa Content-kansio verkkoon (read-oikeudet riittävät).
appv13.jpg

Suorita asennus loppuun ja uudelleenkäynnistä palvelin.

appv14.jpg
appv15.jpg

Avaa Application Virtualization Managment Console. Valitse Connect to Application Virtualization System.
appv16.jpg
Määrittele Management-palvelin, johon haluat ottaa yhteyttä. Jotta yhteydenotto onnistuu, pitää käytössä olevan käyttäjätunnuksen kuulua App-V:een admin-ryhmään.
appv17.jpg

Kun yhteys on avattu valitse System Options.

appv18.jpg

Määrittele Content-kansion UNC-polku.
appv19.jpg

Palvelimen palomuuriin pitää kahdelle ohjelmalle tehdä aukot. Ne ovat sghwdsptr.exe (Server Dispatcher) ja sghwsvr.exe (Server Core Process) (C:\Program Files\Microsoft System Center App Virt Management Server\App Virt Management Server\bin).

Management-palvelimen päivitys SP1-versioon

Yllä asennettiin 4.5 versio, joten asennetaan toiminnassa olevaan järjestelmään SP1-päivitys. SP1-version uusista ominaisuuksista voi lukea vaikka täältä.

Aloita päivitys käynnistämällä uuden version asennuspaketti.

appvsp101.jpgappvsp102.jpg

Päivitys estää clienttien yhteydenotot palveluun. Lisäksi aktiivisena olevat sessiot saattavat katketa.

appvsp103.jpg

Seuraavaksi ilmoitus käytettävästä SQL-palvelimesta ja tietokannasta (varmista tietojen oikeellisuus). Päivitys muuttaa tietokannan asetuksia, jos sille on tarvetta. Tästä voidaan päätellä, että päivityksen suorittavalla tunnuksella pitää olla riittävät oikeudet tietokantaan (esim. App-V ylläpitoryhmän jäsen).

appvsp104.jpgappvsp105.jpgappvsp106.jpg

Jos ennen asennuksen aloittamista olisi manuaalisesti pysäyttänyt App-V Servicen, olisi mahdollisesti tältä uudelleenkäynnistykseltä vältytty.
appvsp107.jpg

Valmista, ei muuta kuin uudelleenkäynnistystä.
appvsp108.jpg

appvsp109.jpg

4.5-version clientit ymmärtävät SP1-tason palvelinta, lisäksi myös vanhat paketit toimivat. Hirveätä päivityspainetta ei heti tule muille osa-alueille.

Päivitys SP2-versioon.

Päivitys on saatavilla Windows Updatesta ja ladattavissa erillisenä pakettina. Tietoja uudistuksista löytyy täältä.

Vikasietoisempi ympäristö

App-V -ympäristö on hyvin riippuvainen palvelimesta, joten sen vikasietoiseksi tekeminen ei ole pöllömpi idea.
Ensimmäinen toimenpide voisi olla toisen palvelimen perustaminen. Toisen palvelimen pystyttäminen seurailee samaa kaavaa kuin ensimmäisenkin. SQL-kantaa valittaessa valitse jo olemassa oleva tietokanta. Tällöin kaikki asetukset tulevat voimaan myös uudessa palvelimessa ja jatkossa ei ole väliä kumpaan palvelimeen muutokset tekee, koska kumpikin palvelin lukee samaa tietokantaa (SQL-kanta kannattaa siis todellakin varmuuskopioida).

Kummallakin palvelimella on kuitenkin oma Content-hakemistonsa. Voit tietysti käyttää erillistä levypalvelua, jota kumpikin palvelin käyttää Content-hakemistonaan. Content-kansioiden päivittämiseen keskenään voi käyttää esimerkiksi DFS tiedostoreplikointia.
Nyt clientit pitää määritellä käyttämään jompaa kumpaa palvelinta. Eli jos palvelin hajoaa, pitää niiden clienttien asetuksia muokata, jotka ovat yhteydessä hajonneeseen palvelimeen. Ja minkäänlaista automaattista kuormantasausta ei ole.

Näihin ongelmiin ratkaisuna voi käyttää kuormantasausta (load balancer), esimerkiksi Microsoftin NLB. NLB:ssä clientit ottavat yhteyttä yhteen osoitteeseen ja NLB jakaa liikenteen tasaisesti toiminnassa olevien palvelinten kesken. Pitää myös muistaa että contentin sijainti yms. pitää esittää clienteille NLB:n osoitteeseen (esimerkiksi OSD-tiedostossa pitää olla määritelty NLB:n osoite palvelimen sijaan). Lisäksi Vistaa vanhemmat käyttöjärjestelmät eivät ymmärrä UNC poluissa NLB:n DNS nimeä. Näissä tilanteissa on siis polku esitettävä IP-osoitteella.

Seuraavaksi ongelmaksi muodostuu hitaan WAN-yhteyden takana olevat käyttäjät. Tällöin kannattaa etätoimipisteeseen perustaa oma management-palvelin, joka lisätään saman NLB:n alle ja contentin replikointi hoidetaan DFS-replikoinnilla. Lisäksi replikointiryhmä julkaistaan Domain Based DFS namespacena. Namespace osaa tarjoilla palvelimen AD:n sitejen mukaan, jolloin client ottaa yhteyttä oman sitensä palvelimen content-jakoon. Tässä tilanteessa client ottaa yhteyttä NLB-osoitteeseen ja managementissä OSD:n ja iconien polku on namespacella julkaistu content. Luonnollisesti tämä vaatii, että AD:iin on luotu Site-rakenne tietoliikennerajoituksien mukaan.

Database Mirroring

Service Pack 2 toi tuen Database Mirroring-tekniikalle. Tällä saavutetaan helposti ja edullisesti vikasietoinen tietokantapalvelu App-V:lle. Käydään läpi kuinka Management-palvelin konfiguroidaan hyödyntämään peilausta.

Ennen aloittamista kannattaa varmistaa, toimivatko tietokannat oikein. Principal-palvelimen kanta pitää olla tilassa Synchronized1 ja Mirror-kanta Synchronized / Restoring…2

Login-oikeus Mirror-palvelimeen

Ensimmäisenä annetaan jokaisen Management-palvelimen Network Servicelle login-oikeus Mirror-palvelimeen. Network Service on muotoa domain\mgmpalvelimennimi$. Jos olet yhtään epävarma tunnuksesta, voit luntata sen Principal-palvelimella olevan kannan ominaisuuksista (Properties)3. HUOM! jos ikävä sql palvelimen kaatuminen tapahtuu pystyy palvelu jatkamaan toimintaansa. Mutta et voi hallinnoida järjestelmää, tämän sallimiseksi pitää myös app-veen ylläpitoryhmälle (muotoa domain\ryhmannimi) antaa login oikeus mirror palvelimeen.
Itse login-oikeuden lisäys tapahtuu siis Mirror-palvelimeen. Etsi Security ja valitse New -> Login
appvmirror04.jpg
Anna Network Service ja kuittaa OK.
appvmirror05.jpg

Management-palvelimen konfigurointi

Asenna Management-palvelimeen SQL Server Native Client (SQL-palvelinta vastaava versio). Jos ympäristössä on useita Management-palvelimia tehdään asetukset jokaiseen purkkiin.

Tämän jälkeen siirry Regeditillä palvelimen rekisteriin (HUOM! Polut ovat 64-bittisestä palvelimesta, joten muokkaa tarpeen mukaan):

Pitäisi sisältää vain palvelimen nimen. Jos sisältää instanssin nimen (esim. palvelin\instanssi), pitää instanssi poistaa.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SoftGrid\4.5\Server\SQLServerName

Varmista, että portti on käytössä oleva.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SoftGrid\4.5\Server\SQLServerPort

Luo seuraava String Value ja anna arvoksi Mirror-palvelimen nimi.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SoftGrid\4.5\Server\SQLFailOverServerName

Luo vielä DWORD-arvo ja arvoksi portti, jolla otetaan yhteys Mirror-palvelimeen.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SoftGrid\4.5\Server\SQLFailOverServerPort

Seuraavaksi kansioon, johon Management Service on asennettu. Avaa SftMgmt.udl, valitse Provider-välilehdellä "SQL Server Native Client 10.0" ja paina Next.
appvmirror06.jpg

Syötä tietokantapalvelin, valitse "Use Windows NT Integrated security" ja lopuksi valitse App-V:n tietokanta.
appvmirror07.jpg

Siirry All-välilehdelle, muokkaa Failover Partner-kohdan arvoksi Mirror-palvelin ja paina OK. Nyt App-V osaa automaattisesti käyttää Mirror-palvelinta, jos varsinainen palvelu tippuu pois pelistä.
appvmirror08.jpg

Streaming Server

Asennus 2008 R2-palvelimeen ei vaadi mitään esitoimenpiteitä. Aloita asennus….
ScreenShot015.jpg
ScreenShot016.jpg
ScreenShot017.jpg
ScreenShot018.jpg
ScreenShot019.jpg
ScreenShot020.jpg
ScreenShot021.jpg
Määrittele content-kansion sijainti.
ScreenShot022.jpg
ScreenShot023.jpg
ScreenShot024.jpg
ScreenShot025.jpg
ScreenShot026.jpg

Jaa content-kansio verkkoon.
Lisäksi palvelimen palomuuriin pitää kahdelle ohjelmalle tehdä aukot. Ne ovat sghwdsptr.exe ja sghwsvr.exe (C:\Program Files (x86)\Microsoft System Center App Virt Streaming Server\bin).

HUOM! Nimensä mukaisesti Streaming Server vain streamaa paketteja. Ohjelmien julkaisu pitää hoitaa muulla tavalla, esim. käyttämällä SFTMIME-komentoa clientissä.

SFTMIME ADD PACKAGE:"notepad_.001" /MANIFEST \\\\stream\\content\\notepad_.001\\notepad_.001_manifest.xml /OVERRIDEURL \\\\stream\content\notepad_.001\notepad_.001.sft /GLOBAL

Clientin konfigurointi

Jotta client keskustelee Streaming Serverin kanssa pitää seuraavat rekisteriarvot muuttaa:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SoftGrid\4.5\Client\Configuration]
AllowIndependentFileStreaming = 1
ApplicationSourceRoot = RTSP://Streamauspalvelin:554
ScreenShot052.jpg

Sequencer

Seqenceriä käytetään virtuaaliohjelmien luomiseen. Työasema,johon Sequencer asennetaan, tulisi olla mahdollisimman puhdas (pelkkä käyttöjärjestelmä ilman asennettuja ohjelmia). Pakettia luotaessa järjestelmä olettaa mallikoneelta löytyvien tiedostojen yms. löytyvän myös ympäristöstä, johon se levitetään. Jos mallikoneessa on jokin dll-tiedosto, jota ohjelma tarvitsee, ei sitä sisällytetä virtuaalipakettiin, jolloin tämä dll-tiedosto pitää löytyä jokaiselta työasemalta, jossa ohjelmaa käytetään. Jos taas dll-tiedosto tulee koneelle paketointivaiheessa, otetaan se mukaan virtuaalipakettiin ja näin ollen kohdekoneilla sitä ei tarvitse olla.
Lisäksi mallikoneessa pitää olla toinen levyosio asemakirjaimella Q (asemakirjain voi olla mikä vain, Q on oletusvalinta). Työasemissa virtuaaliohjelmat ajetaan Q-asemalta, jolloin pakettia luodessa pitää ne asentaa Q-asemalle.
Virtuaalikone on oiva valinta Sequenceriksi.

Paketinluonti

Ennen paketoinnin aloittamista kopioi mallikoneelle tarvittavat asennustiedostot ja mahdollisesti pakatut asennuspaketit kannattaa purkaa.
Luo Q-asemalle kansio, johon ohjelma asennetaan. Koska virtuaalisia ohjelmia voi olla kymmeniä tai satoja, kannattaa nimetä asennuskansio säännöllä 8+3 (kahdeksa.001) tällöin vältetään mahdollisimman pitkälle ettei vahingossa kahdelle ohjelmalle tule samaa kansionimeä.
Käynnistä Application Virtualization Sequencer. Valitse tools -> Sequencing Wizard.

ScreenShot001.jpg

Anna paketille kuvaava nimi.

ScreenShot002.jpg

Paina Begin monitoring.
ScreenShot003.jpg
Määrittele kansio, johon ohjelma tullaan asentamaan.
ScreenShot004.jpg

Odota hetki, että Sequencer häviää ruudulta. Aloita ohjelman asennus normaalisti. MUISTA määritellä asennuskansioksi Q-asemalla oleva kansio. Jos asennusohjelma haluaa käynnistää koneen uudestaan, tee se. Kone ei oikeasti buuttaa tällöin, mutta Sequencer osaa käsitellä sen silloin oikein. Lopuksi määrittele ohjelmalle haluamasi asetukset. Kun kaikki on kunnossa paina Stop monitoring.

ScreenShot005.jpg

Jos haluat lisätä pakettiin tiedostoja.

ScreenShot007.jpg

Muokkaa tarvittaessa tiedostoassosiaatioita ja pikakuvakkeita.

ScreenShot008.jpg

Seuraavassa vaiheessa käynnistä ohjelma painamalla Launch. Tämän perusteella virtuaalipaketti jaetaan kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisältää tiedostot, jotka tarvitaan ohjelman käynnistymiseen ja loput toiseen osaan. Tällä tavalla kun ohjelma avataan työasemassa, se streamaa ensimmäisen osan ja päästää käyttäjän jo käyttämään ohjelmaa loppuosan streamautuessa taustalla.

ScreenShot009.jpg

Lopulta paketointi on valmis.

ScreenShot010.jpg

Määrittele Deployment-välilehdellä Protocol, Hostname ja Path sekä käyttöjärjestelmät, jolle ohjelmaa tarjoillaan. Jos haluat luoda SCCM:llä levitettävän MSI-paketin, laita täppä kohtaan Generate Microsoft Windows Installer Package.

ScreenShot011.jpg

Lopuksi tallenna ja paketti on valmis levitettäväksi.

ScreenShot012.jpg

Paketin päivittäminen

Kopioi käytössä oleva App-V -paketti Sequencer-koneelle. Avaa Sequencer ja valitse Open for upgrade.

ScreenShot013.jpg

Valitse päivitettävän paketin sprj-tiedosto.

upgrade01.jpg

Määritä mihin paketti puretaan. Valitse Q-asema.

upgrade02.jpg

Tee halutut muutokset ja paina Save.

upgrade03.jpg

Kun tallennus on valmis, kopioi tiedostot content-jakoon ja korvaa vanhat tiedostot.

Paketinjulkaisu

Kopioi paketti content-kansioon.

julkaise01.jpg

Muista, että kansiorakenne pitää olla paketoidessa määritellyn path-arvon mukainen. Jos et muista polkua, voit tarkistaa sen avaamalla Notepadilla osd-tiedoston ja katsomalla Codebase-rivin href-arvon.

julkaise02.jpg

Management consolessa valitse Application ja Import applications.

julkaise03.jpg

Valitse paketin sprj-tiedosto.

julkaise04.jpg

Tarkista, että asetukset ovat oikein.

julkaise05.jpg

Määrittele, miten ohjelman pikakuvakkeet näkyvät käyttäjälle.

julkaise06.jpg

Määrittele tiedostoassosiaatiot.

julkaise07.jpg

Määrittele ryhmä, jolle ohjelma julkaistaan.

julkaise08.jpg

Tee viimeiset varmistukset ja paina Finish.

julkaise09.jpg

Päivityksen julkaisu

Packages-haarassa valitse päivitettävä paketti ja valitse Add Version.

paivita.jpg

Valitse content-jaossa oleva päivitetty paketin sft-tiedosto (oletuksena perässä _2 jne.).

lise10.jpg

Määrittele relatiivinen polku pakettiin "kansio/paketti.sft" (Relatiivinen polku merkitsee rakennetta content-kansion jälkeen).
Huom! SP2-päivityksen jälkeen järjestelmä osaa järjestelmäpaketin näyttämisen perusteella jo ehdottaa tätä, lisäksi muoto "kansio\paketti.sft" on toimiva.

lise13.jpg

Paina Finish ja päivitys on tarjolla. Seuraavan kerran kun käyttäjä käynnistää päivitetyn ohjelman, päivittyy se automaattisesti ja vain muuttuneet osat ladataan työasemalle.

lise12.jpg

Provider policies

Provider policiesin avulla voit ohjailla clienttien käyttäytymistä kohdentamalla ne AD:n security grouppeihin. Oletuksena App-V:n asennus luo Default Provider-nimisen policyn, joka kohdistuu ryhmään, joka asennuksen yhteydessä valittiin Provider-ryhmäksi. Huom! Jos käyttäjään ei kohdistu Provider-policyä hän ei saa mitään App-V:n palveluja.

Tarkastellaan Default Provider-policya. Mene Provider Policiessiin ja avaa Default Providerin Properties.
General-välilehdellä hallitaan kuinka käyttäjän ohjelmistoja päivitetään. Oletuksena tieto päivittyy jokaisen sisäänkirjautumisen yhteydessä. Lisäksi voit määritellä aikavälejä päivän, tunnin ja minuutin tarkkuudella.
provider1.jpg

Group Assigmentissä voit lisätä ja poistaa ryhmiä, joihin sääntö kohdistuu.

provider2.jpg

Provider Pipelinessä käsitellään kuinka käyttäjän pitää autentikoitua, jotta hän saa resurssit käyttöön. Lisäksi login-keräämisen voi poistaa sekä mahdollisia lisenssisääntöjä voi ohittaa tai pakottaa.

provider3.jpg

Ohjelmistolisenssit

Kaikkiin ohjelmiin ei ole saatavilla lisenssienhallinnointityökalua ja App-V -ympäristössä se on lähes pakollinen, koska perinteisillä tavoilla ei voida hallita ohjelmankäyttöä.
Lisenssejä on kolme erilaista: Unlimited (tarkoitettu ohjelmankäytön seurantaan), Concurrent (rajoittaa yhtäaikaisten käyttäjien määrää) ja Named (käyttäjäkohtainen).

Tehdään yksi Concurrent-lisenssi. Valitse Application Licenses ja New Concurrent License.

lisenssi01.jpg

Nimeä lisenssi ja määrittele, koska käyttäjille ilmoitetaan lisenssin loppumisesta.

lisenssi02.jpg

Määrittele yhtäaikaisten käyttäjien määrä ja lisenssin päättymisajankohta.

lisenssi03.jpg

Ota lisenssi käyttöön ohjelman ominaisuuksien General-välilehdellä.

lisenssi04.jpg

Jotta lisenssit olisivat voimassa, pitää ne aktivoida Provider-policyssä. Suositus on, että Default Policyssä ei tätä tehtäisi vaan sitä varten luodaan erillinen policy. Aloita luomalla New Provider Policy.

lise01.jpg

Nimeä policy kuvaavasti.

lise02.jpg

Määrittele keihin policy vaikuttaa.

lise03.jpg

Lisää täppä kohtaan Licensing ja valitse Enforce license policies. Policy tulee voimaan pitää Management servicen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

lise04.jpg

Aina kun haluat jossakin ohjelmassa käyttää lisenssejä, pitää sen OSD-tiedostoon lisätä alla oleva teksti kuvan mukaiseen paikkaan.

?Customer=policynnimi
lise06.jpg

App-V -clientin asennus työasemaan

Jotta virtualisoituja ohjelmia voi käyttää työasemilla, pitää niihin asentaa App-V -client.
Client vaatii toimiakseen Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package ja Microsoft Application Error Reporting-ohjelmat. Voit asentaa keskitetysti clientin msi-pakettina (tällöin Visual C++ ja Error Reporting-ohjelmat pitää levittää erikseen). Toinen tapa on asentaa vaikka startup scriptissä setup.exe silenttinä (tällöin asentuvat tarpeen mukaan myös visual c++ ja error reporting).
Clienttien asetuksia pitää pystyä myös hallitsemaan keskitetysti. Microsoft on tehnyt tätä varten ADM-templaten, mutta siitä puuttuu olennaisia asetuksia. Login Consultant on tehnyt parannellun version App-V:n ADM-templatesta ja sen voi ladata ilmaiseksi Login Consultantin sivuilta http://www.loginconsultants.com. Käytä tarpeen mukaan XP:n ja Vistan templateja ja lisää ne Computer Configurationin Administrative templates-haaraan. Clientin toimivuuden kannalta oleellisin asetus on Server Settings Policy, jolla määritellään miten ja mihin management-palvelimeen client on yhteydessä.

appvgpo1.jpg

App-V -palvelimen käyttö useassa eri AD-domainissa

Kun App-V -palvelua halutaan käyttää useammassa domainissa pitää seuraavat asiat olla kunnossa:
1. Domain, jossa management-palvelu on ja domain, jossa palvelua halutaan käyttää. Näiden välillä pitää olla kaksisuuntaiset luottosuhteet.
2. Lisää käytettäviin Provider policyihin käyttöönotettavasta domainista ryhmä, jolle haluat antaa oikeuden käyttää palvelua. Toista sama toimenpide ohjelmien suhteen, joita haluat tarjota.

SQL-tietokanta ja App-V

Tässä hieman huomioitavia asioita SQL:n suhteen, lisäksi hallinta- ja nippelitietoa.

1. Jotta App-V management-palvelimen asennus onnistuu, pitää asennukseen käytettävällä tunnuksella olla ylläpitäjän oikeudet SQL-palvelimeen. Kanta voidaan myös luoda valmiiksi, jolloin management-palvelimen asennuksessa ei tarvita ylläpitooikeuksia SQL-palvelimeen (ohje).
2. Kun uusi tietokanta syntyy asennuksen yhteydessä, saa Administrator groupiksi määritelty ryhmä user-oikeudet tietokantaan.
3. App-V osaa siivota automaattisesti määritysten mukaan vanhoja tietoja tietokannasta. SQL-palvelimessa pitää kuitenkin olla SQL Server Agent päällä.
4. Tietokannan kokoa ja käyttöhistorian siivousväliä voi hallinnoida App-V Management Consolesta. Asetuksiin pääsee kohdasta System Options -> Database.

appvsql.jpg

sft-server.log

App-V management-palvelin pitää lokia toimistaan. Esimerkiksi vianselvityksessä tämä on hyvin hyödyllistä. Loki sijaitsee palvelimella C:\Program Files\Microsoft System Center App Virt Management Server\App Virt Management Server\logs\sft-server.log
Oletusasetuksilla lokiin ei kirjoiteta kaikkea, mutta vikatilanteissa saatetaan tarvita hyvinkin tarkkaa tietoa. Lokitettavan tiedontasoa voi säätää muokkaamalla rekisteriä.

Avaa regedit ja mene HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SoftGrid\4.5\Server
Muokkaa SOFTGRID_LOG_LEVEL avaimen arvo haluamaksesi (oletusarvo 3).
reglog.jpg

Numeroarvot merkitsevät seuraavaa:
0: Transactions
1: Fatal Errors
2: Errors
3: Warnings
4: Informational
5: Debug (Verbose)

Jotta muutos tulee voimaan pitää Application Virtualization Management Server-palvelu käynnistää uudelleen.
reglog03.jpg

Management Console

Management Consolea on tässä käyty jo muutamaan otteeseen lävitse, mutta käydään tämän työkalun ominaisuudet syväluotaavasti vielä läpi. Tällä työkalulla hallitaan Management Server-palvelua. Konsolin voi asentaa palvelimeen tai työasemaan, jolloin voi etähallita palvelinta. Itse olen pinttynyt tapaan asentaa konsoli itse palvelimeen ja sitten hallinnoin palvelinta etätyöpöytäyhteydellä. Pitemmittä mutinoitta aletaan kahlaamaan konsolia lävitse, käytössä on versio 4.5 SP2.

Configure Connection

Tällä yhdistetään web serviceen, jonka kautta hallinnoidaan Management-palvelua. Jotta Management-konsolin voi yhdistää Management-palveluun pitää käytettävän tunnuksen kuulua App-V -ylläpitäjäryhmään.
ScreenShot046.jpg

System Options

General

Määrittelemällä Default Content Pathin, osaa järjestelmä automaattisesti muokata uutena lisättävien ohjelmien osd- ja ico-tiedostopolut oikein. Jos osd- ja ico-tiedostojen sijaintia ei kerrota, eivät clientit osaa ottaa vastaan sovelluksia.
ScreenShot047.jpg

Database

Voit määritellä tietokannan kokoa ja kuinka kauan tietoja säilötään. Määritysten ulkopuolelle jäävä tieto siivotaan automaattisesti pois tietokannasta. Jotta siivous toimisi, pitää SQL-palvelimessa olla käytössä Server Agent-palvelu.
ScreenShot048.jpg

Applications

New Application Group Wizard

Voit luoda ryhmiä ohjelmille. Samassa ryhmässä olevien ohjelmien asetuksia voi muokata yhtenäisesti ryhmän Properties-kohdasta.
ScreenShot049.jpg

New Application Wizard ja Import Applications

Toiminnolla julkaistaan sovellus. Import-toiminto osaa lukea sprj-tiedostosta perusasetukset ja lisäksi paketti lisätään automaattisesti järjestelmään. HUOM! Jos et käytä import toimintoa vaan lisäät ohjelman, pitää paketti olla jo valmiiksi lisätty järjestelmään.

Kuvankaappaus Import-toiminnosta.
ScreenShot051.jpg
ScreenShot052%281%29.jpg
ScreenShot053.jpg
ScreenShot054.jpg
ScreenShot055.jpg
ScreenShot056.jpg

File Type Associations

Täältä löytyy lisättyjen ohjelmien tiedostoliitokset. Liitoksia voi haluttaessa muokata ja poistaa.

New File Type Association

Voit lisätä uusia liitoksia järjestelmässä oleviin virtuaalisovelluksiin. Voit luoda joko kokonaan uuden tiedostoformaatin tai linkittää sen jo järjestelmässä olevaan.
ScreenShot057.jpg
ScreenShot058.jpg

Packages

Ohjelmien paketit löytyvät täältä. Voit lisätä paketteja ja lisäksi lisätä päivityksiä olemassa oleviin paketteihin. Täällä vastaan tuleva Relative Path for package file tarkoittaa polkua sft-tiedostoon Content-kansiosta eteenpäin.

New Package Wizard

Tällä toiminnalla saat lisättyä uuden paketin järjestelmään. Huom! Import Applications-toiminnolla tämä operaatio tehdään puolestasi.
ScreenShot059.jpg
ScreenShot060.jpg
ScreenShot061.jpg

Add Package Version

ScreenShot062.jpg
ScreenShot063.jpg
ScreenShot064.jpg

Application Licenses

Lisensseillä voi rajoittaa virtuaalisovellusten käyttöä joko yhtäaikaisten käyttäjien tai käyttäjätunnuksen mukaan. Oletuksena lisenssien käyttö ei ole päällä vaan se pitää ottaa käyttöön provider policyssä. Jos päätät tehdä asetuksen default provider policyyn, kohdistuu se kaikkiin ohjelmiin järjestelmässä, mutta tällöin joutuu määrittelemään jokaiselle ohjelmalle lisenssin. Tätä helpottaa rajoittamaton lisenssi, joka ei rajoita sovelluksen käyttöä mitenkään. Toinen tapa ratkaista tämä on luoda lisenssien käyttöä varten oma policy ja kohdistaa se niihin ohjelmiin, joissa lisenssejä pitää hallita. Policyn voi kohdentaa yksittäiseen ohjelmaan muokkaamalla osd-tiedostoa allaolevan esimerkin mukaan.

<CODEBASE HREF="RTSP://appv:554/notepad_.001/notepad_.001_2.sft?Customer=providerpolicynnimi"

Haluttu lisenssimalli kullekin ohjelmalle taas valitaan ohjelman propertiesistä valitsemalla haluttu Application License Group.

New Unlimited License

Ei rajoita sovelluksen käyttöä mitenkään.
ScreenShot065.jpg
ScreenShot066.jpg

New Concurrent License

Rajoittaa yhtäaikaisten käyttäjien mukaan.
ScreenShot067.jpg
ScreenShot068.jpg

New Named License

Rajoittaa käyttäjätunnuksen mukaan.
ScreenShot069.jpg
ScreenShot070.jpg
ScreenShot071.jpg

Server Groups

Tämä mahdollistaa Management-palvelinten jaon ryhmiin. Oletuksena on luotu Default Server Group, johon kaikki palvelimet kuuluvat oletuksena.

Seuraavia palvelinasetuksia voi muokata ryhmätasolla.

General-välilehdellä mitä provider policyä käytetään. Jos esim. ohjelman osd-tiedostossa pakotetaan käyttämään toista policyä, ajaa se tämän asetuksen yli.
ScreenShot072.jpg

Logging-kohdassa määritellään millaista ja mihin lokia tehdään. Oletuksena virheet ja varoitukset tallennetaan App-V:n omaan tietokantaan.
ScreenShot073.jpg

Applicationsissa nähdään ne ohjelmat, jotka ovat yhdistetty tai liitetty kyseiseen ryhmään. Määritys tapahtuu ohjelman propertiesissa.
ScreenShot074.jpg

Lisäksi palvelinkohtaisiakin asetuksia voi muokata.
ScreenShot075.jpg
ScreenShot076.jpg
ScreenShot077.jpg

New Server Group Wizard

Näin voit luoda uusia ryhmiä. Ryhmälle pitää määritellä nimi ja provider policy.
ScreenShot078.jpg

New Server Wizard

Uusien palvelinten lisäys ryhmään. Palvelimia ei voi siirtää ryhmästä toiseen vaan olemassa oleva palvelin pitää poistaa ja sitten lisätä haluttuun ryhmään. Toinen tapa on luoda palvelin haluttuun paikkaan ennen Management Serverin pystytystä.
ScreenShot079.jpg
ScreenShot080.jpg
ScreenShot081.jpg

Ongelmia

Application Virtualization Management Server Service ei käynnisty

Testiympäristössä SQL-palvelin ja Management-palvelin oli asennettu samaan koneeseen. Ongelmaksi muotoutui se, että koneen käynnistyksen jälkeen piti Management Service käydä käynnistämässä manuaalisesti, vaikka määrityksenä servicellä oli automatic.
Pienen tutkinnan jälkeen löytyi eventeistä kaksi virhettä: eventit 41494 ja 44901. Ongelman syynä on siis se, että App-V ei saanut yhteyttä tietokantaansa. Lisätutkimuksessa havaitsin SQL-palvelujen käynnistyvän vasta App-V -palvelun käynnistysyrityksen jälkeen.

lise07.jpg

Ratkaisuna muutin palvelun Startup typen "automatic (delayed start)" tilaan. Tällöin palvelu odottaa, että kaikki muut automatic-tilassa olevat palvelut käynnistyvät ja käynnistyy vasta sitten itse.

lise08.jpg

Jatkuvasti kaatuileva Management Console

Ylläpitämääni ympäristöön ilmestyi yhtäkkiä omituinen ongelma: App-V:n Management Console kaatuili tuhottoman usein. Aluksi syytin yhteyttä SQL-tietokantaan, mutta lopulta havaitsin, että kaatuminen tapahtui yleensä samalla, kun sovellusten pikakuvakkeita avautui Consolessa. Niinpä löysin seuraavan artikkelin. Console siis saattaa kaatua, jos järjestelmässä on yli tuhat ikonia ja palvelimessa yli 2gb muistia. Korjasin ongelman muokkaamalla rekkaria ja lisäämällä seuraavan DWORD-arvon palvelimeen. Tämän jälkeen hienot ikonit eivät lataudu consoleen, mutta ehkäpä työskentelyä helpottaa enemmän consolin pystyssä pysyminen. :)

HKLM\Software\Microsoft\SoftGrid\4.5\Management Console\LoadConsoleIcons=0

Error 25122

Error 25122. The installation program was unable to register the ASP.NET web service extension.

Management-palvelimen asennus päättyy otsikon mukaiseen virheeseen. Tarkalleen ottaen ongelmana on Management Web Service, joka ei suostu asentumaan, kun palvelimessa on .NET Framework 4.0 asennettuna. Ratkaisu on hyvin yksinkertainen: Framework 4.0 pitää poistaa palvelimelta Management Web Servicen asennuksen ajaksi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License